Hoppa till huvudinnehåll
folkemodet
Nyhet

Så tyckte deltagarna!

mån, 09/04/2023 - 16:37

Under Folkemødet arrangerade Greater Copenhagen politiska middagar med rundabordssamtal. Så här sa deltagarna efteråt:

Lars Gaardhøj, Regionrådsformand i Region Hovedstaden, styrelseledamot Greater Copenhagen:
"Vi ser ett stort behov av att investera i järnvägen för att få bort flaskhalsar och kapacitetsproblem. Annars kommer Fehmarn Bält-förbindelsen att innebära att antalet lastbilar kommer att öka dramatiskt på danska och svenska vägar, som Greater Copenhagen visat i en analys. Danmark har beslutat om investeringar i Öresundsbrons landanläg. Nu väntar vi på att Sverige ska följa efter."

Charlotte Munch, Medlem av Folketinget, Danmarksdemokraterne:
"Det var en bra lunch med goda samtal som gav mig en tydlig bild av, att vi bör satsa på att underlätta för svensk arbetskraft att kunna söka och behålla arbete i Danmark. Med det stora behovet av arbetskraft och nationella insatser för att få enklare tillgång till talanger måste vi arbeta för att bevara och ytterligare stärka arbetsmarknaden i storbyregionen Greater Copenhagen."

Lars Barfoed, Landsformand, Föreningen Norden:
 "Jag arbetar för samarbeten i Norden och för mig är det tydligt att de gränshinder som finns i Greater Copenhagen bromsar arbetet med att förverkliga visionen om Norden som världens mest integrerade och hållbara region. Det är avgörande att vi intensifierar samarbetet för att lösa dem."

Steen Christiansen, Formand, KKR Hovedstaden och styrelseledamot i Greater Copenhagen:
"Vi har en stark grön ambition i Greater Copenhagen. För mig är det tydligt i debatten som förs i Danmark, att vi ska tänka stort och få svenska partners med i våra danska satsningar – och vice versa."
Rasmus Lauridsen, Europeiska Investeringsbanken, Danmark, EIB:
"Den Europeiska Investeringsbanken investerar, särskilt i ljuset av energikrisen, massivt i klimat- och miljöprojekt, som kan göra skillnad. Jag ser en stor potential för sådana projekt i Greater Copenhagen-området, där man har en unik styrka i samarbetet mellan Danmark och Sverige."