Hoppa till huvudinnehåll

Nya initiativ kan ersätta gränskontrollerna, menar Gränspolisen

tors, 11/10/2022 - 14:36
Gränsnära kontroller och stärkta yttre gränser till EU kan ersätta Sveriges nuvarande gränskontroller, som knappt har betydelse alls för kriminaliteten. Gränspolisen i Region Syd är positiva till nya förslag.

Det var 2015, som Sverige införde gränskontroller som följd av den dåvarande flyktingkrisen. Sedan dess har kontrollerna förlängts var sjätte månad.

Att kontrollerna hämmar integrationen av arbetsmarknaden och bromsar investeringar och tillväxt i regionen är två argument som ofta hörs i debatten.

Gränskontrollerna gör också att fler resenärer tar bilen i stället för tåget. Under andra kvartalet 2022 tog 62 procent av pendlarna tåget. Det var en ökning i förhållande till 2016-17, då 57 procent av pendlarna tåget.

"De siffrorna visar att när det blir sämre förhållande för gränspendlarna, väljer fler att ta bilen framför tåget. Men det är inte alla som kan ta bilen, eller har någon bil, och då är risken stor att du låter bli att ta ett arbete överhuvudtaget på andra sidan. Under 2016 – 2017, när vi även hade ID-kontroller på Kastrup, var det alltså fler som pendlade med bil än under kvartal 2 i år", säger Anna Engblom, Senior Advisor inom trafik- och infrastrukturfrågor, Greater Copenhagen.

Gränsnära kontroller i stället

Huruvida kontrollerna har någon betydelse för att stoppa kriminaliteten är en annan omdiskuterad fråga. Under 2016-17 gjorde gränspolisen 20 miljoner kontroller. Men undersökningar visar, att gränspolisen enbart gör enstaka vapenbeslag vid gränsen. Det är heller inte deras huvuduppgift. Vapen är det tullen som tar hand om (och tullen är där ändå, det har inget med gränskontrollerna att göra). Polisen ska arbeta med att förhindra att människor tar sig in i landet illegalt. Men inte heller där är gränskontrollerna det effektivaste sättet, menar gränspolisen själva.

Vid ett möte med Mats Berggren, chef för gränspolisen i Region Syd, berättar han för Greater Copenhagen, att EU:s satsning Entry/Exit System (EES), som ska stärka EU:s yttre gränser, kommer ha desto större verkan.

Utöver det beställde Sveriges tidigare regering också en utredning, SOU2021:92, som föreslår att gränsnära kontroller skulle kunna ersätta dagens gränskontroller.

"Gränsnära kontroller betyder att polisen till exempel kan åka med tåget och göra kontrollerna under färden vidare in i Sverige. Då behöver inte tåget stå still på Hyllie. De kan också kontrollera andra resenärer efter att de passerat gränsen, om de finner anledning. Polisens arbete baserar sig på underrättelser. Det skulle vara mycket effektivare än de kontroller vi har idag, som innebär att alla som passerar gränsen ska kontrolleras. En kontroll kan ske vid misstanke om illegalt uppehälle i Sverige, i ett bostadsområde i en gränsregion, på Triangelns station", eller på en specifik arbetsplats, säger Anna Engblom.

Greater Copenhagen arbetar för, att gränskontrollerna helt ska tas bort, eftersom de begränsar mobilitet och tillväxt.

Nyligen skrev Tue David Bak och Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren, en debattartikel i Dagens Industri, ”Gränskontrollerna är en belastning för Sverige.”