Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Gaardhøj och Waltersson om den svenska och danska infrastrukturplanen

tis, 12/21/2021 - 14:35
Den 24:e november antog ett stort flertal i Folketinget avtalet ”Järnvägen ska framtidssäkras i huvudstadsområdet”. Den 3:e december presenterade svenska Trafikverket ett förslag om en ny nationell plan för transportinfrastruktur 2022–33. Vi har frågat Mikaela Waltersson (M) och Lars Gaardhøj (S) om vad det svenska förslaget och danska avtalet innebär för arbetet med infrastruktur i Greater Copenhagen. Båda är talespersoner för arbetet med infrastruktur i Greater Copenhagen.

Fråga: I både Trafikverkets förslag och i det danska avtalet är det planerat för att bygga ut järnvägen och säkra att det kan köra fler person-och godståg över Öresundsbron. Vilken betydelse har detta för arbetet med infrastruktur i Greater Copenhagen?

Mikaela Waltersson:

” Det är positivt, att det investeras kring Öresundsbron i Sverige, på liknande sätt som det är avtalat i den danska planen. Det vore förödande om Sverige inte svarar upp mot de investeringar som beslutats på dansk sida. Det är också positivt, att Trafikverket erkänner att det finns ett behov för investeringar för att klara kapaciteten när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029, men om utvecklingen och utväxlingen av förbindelsen ska nå sin fulla potential är behovet av ytterligare investeringar i svenska järnvägssystemet i geografin Oslo-Hamburg av yttersta vikt.”

Lars Gaardhøj:

”Jeg bakker varmt op om, at man udbygger jernbanen. Det er godt for alle. Men samtidig er det vigtigt for trafikken over Øresund, at der fortsat kører direkte tog fra Sverige til København H, og at Kastrup station ikke bliver endestationen for alle tog fra Sverige i fremtiden. Togene skal køre til tiden, og de forsinkelser, vi ser i dag, skal reduceres. Derfor ser jeg et stort behov for, at vi fortsat arbejder for at skabe et velfungerende transportsystem i Greater Copenhagen”.

Fråga: Vi har en vision om större regional och internationell tillgänglighet samt mobilitet i metropolregionen Greater Copenhagen. Hur nära vårt mål är vi nu?

Mikaela Waltersson:

”Vi har fortfarande en bit kvar. Framför allt måste vi snarast få till en lokaliseringsutredning för en HH-förbindelse och en strategisk analys av en Öresundsmetro för det ska kunna bli verklighet. Men jag har gott hopp om, att vi tillsammans snart kan få se ett avtal mellan våra båda regeringar och jag ser stort behov av att vi fortsätter arbeta med att skapa ett sammanhållet transportsystem i vår metropolregion”.

Lars Gaardhøj:

”Bedre tilgængelighed på tværs af sundet er vigtigt for os i Region Hovedstaden og for alle medlemmer i Greater Copenhagen. Vi oplever store problemer med at få arbejdskraft nok til private virksomheder og til den offentlige sektor, og her vil et større arbejdsmarked bidrage til at løse udfordringer på både dansk og svensk side. Det kan vi afhjælpe med yderligere forbindelser over Øresund, men det afspejler sig desværre ikke i den danske infrastrukturplan, som ikke rigtigt tager højde for de behov, der findes for at skabe øget tilgængelighed i vores metropolregion. Derfor skal vi fortsat arbejde på at indfrie vores politiske målsætninger”.

Läs svenska Trafikverkets förslag till transportinfrastrukturplan här. Läs den danska Infrastrukturplanen 2035 här och den danska planen för huvudstadsområdet här.