Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Hållbar tillväxt ska driva Greater Copenhagens gröna omställning

tors, 10/01/2020 - 13:02
Med antagandet av en politisk charter om grön omställning, Greater Copenhagen Green, tar Greater Copenhagens 89 medlemsorganisationer nu första steget mot ett samarbete om hållbar tillväxt och grön omställning i Sydsverige och Östdanmark.

I den gröna chartern sätts den politiska inriktningen för samarbetet, målet är att insatserna för grön omställning, skapar hållbar tillväxt och placerar Greater Copenhagen i världseliten vad gäller utvecklingen av framtidens gröna lösningar.

"Greater Copenhagen ska vara en världsledande metropolregion, när det kommer till grön omställning och grön tillväxt. Vi vill samla offentliga och privata verksamheter, kunskapsorganisationer och andra intresserade kring våra gemensamma utmaningar och genom samarbete utveckla framtidens gröna lösningar," säger Greater Copenhagens ledamot Peter Danielsson, tillika kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Greater Copenhagens ordförande, Heino Knudsen, pekar på att den offentliga sektorn och näringslivet har en viktig roll att spela i förverkligandet av den gröna omställningen.

”Som offentliga och privata verksamheter har vi både en särskild möjlighet och ett särskilt ansvar att agera i förhållande till den gröna omställningen. I Region Själland har vi till exempel satt igång en energirenovering av våra sjukhus och lanserat ett initiativ, för att minska vår dagliga förbrukning av plast samt öka återvinningen av detsamma. Den här typen av upphandling bidrar till att stimulera marknaden för gröna lösningar, ” säger Heino Knudsen, tillika regionsrådsordförande i Region Själland.

Fyra temaområden

Greater Copenhagens styrelse antog den gröna chartern på ett möte i dag. Chartern består av fyra temaområden, kring vilka samarbetet ska samlas för att uppnå, en CO2-neutral, energieffektiv och klimatrobust metropolregion driven med cirkulär ekonomi.

I den gröna chartern presenteras också tolv insatsområden, från CO2-neutral värmeförsörjning till hållbara bränslen för flygfart och tung transport, till forskning om framtidens gröna lösningar.

Läs den gröna chartern, Greater Copenhagen Green

För ytterligare information kontakta

Heino Knudsen, tlf. +45 5114 5496