Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Fredagens program i Greater Copenhagens Folkemødetält

fre, 06/14/2019 - 12:34
Greater Copenhagen fortsätter på fredag där vi slutade på torsdagen, med massa nya inspirerande politiska debatter om utvecklingen av vår region med 4,3 miljoner invånare i östra Danmark och södra Sverige.

10.45-11.30: Fehmarnbelt: Regional tillväxtmotor eller ett tåg som passerar?

Moderator: STRING

Fehmarnbelt-länken är godkänd och undertecknad - den kommer! Detta innebär att norra Tyskland, Danmark, Sverige och Norge kommer att vara ännu bättre sammankopplade i framtiden, vilket gynnar både den ekonomiska och kulturella utvecklingen. För att se till att företagsutveckling och tillväxt tar fart på allvar och för att undvika att Fehmarnbelt-förbindelsen gör södra Sjælland till en enkel sväng på vägen mot Köpenhamn och Sverige krävs nationella politiska åtgärder. Den politiska samarbetsorganisationen STRING och Femern Belt Development bjuder därför in till ett seminarium om utveckling av tillväxtförutsättningar och företagspolitiska åtgärder för att säkra tillväxten på södra Själland till förmån för hela megaregionen mellan Tyskland, Danmark, Sverige och Norge.

Deltagare:

13.30-14.30: Ska vi se långt efter förarlösa bussar?

Moderator: Gate 21

I Sverige finns det redan förarlösa bussar på vägarna, men behöver vi leta länge efter dem i Danmark?
Det var inte många år sedan världens första förarlösa tunnelbana i Köpenhamn hade en x-faktor. Nu är det dock ganska vanligt att åka tågvagn utan förare. Å andra sidan står förarlösa bussar högt på önskelistan på flera ställen i landet. Redan i juni 2017 antog parlamentet en ändring av vägtrafiklagen som öppnade vägen för provkörning på allmänna vägar med självkörande fordon. Men förarlösa bussar på allmänna vägar i Danmark är fortfarande långt borta. Vi tittar närmare på möjligheterna och hindren för att införa förarlös teknik inom kollektivtrafiken.

Viktiga frågor:
Vad är potentialen för förarlösa bussar i Köpenhamn?
Hur kan förarlös teknik inom kollektivtrafiken stödja vår ledande ställning när det gäller grön omställning och levande städer?
Vem kommer att driva utvecklingen i DK?
Sverige testar, men vi tvekar. Varför?

Deltagare:

14.25-15.10: EU-pengar och hållbarhetsmålen: Behöver vi gränsöverskridande samarbete?

Moderator: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Följ med oss över gränsen till resten av Skandinavien när vi tar pulsen på FN:s mål för hållbar utveckling.

Hur bra är vi på att uppfylla FN:s hållbarhetsmål i Skandinavien? Har vi råd att lösa miljökrisen och uppfylla målen för hållbar utveckling utan att samarbeta över gränserna? Och visste du att du kan ansöka om EU-stöd för projekt som stöder FN:s hållbarhetsmål? Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar projekt som löser gemensamma samhällsproblem och stöder FN:s hållbarhetsmål. Vi har ett totalt anslag på 127,5 miljoner euro för perioden 2014-2020.

Vi har bjudit in en expert från Nordic Sustainability för att presentera en studie om hur vi faktiskt uppfyller FN:s hållbarhetsmål i Skandinavien. Därefter kommer ett antal politiker och experter att ge sin syn på konkreta utmaningar som vi måste ta itu med för att uppnå ett grönare och mer sammanhållet Skandinavien. Seminariet kommer också att ge information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och EU-finansiering.

 

Deltagare:

15.10-16.00: Kom till investerartoppmötet om infrastruktur i Greater Copenhagen

Moderator: Greater Copenhagens Trafikchartergrupp

Hur kan vi få mest mobilitet för pengarna? Politisk debatt om infrastruktur i Greater Copenhagen Transportrapportörer från Christiansborg möter politiker från Greater Copenhagen för att diskutera infrastrukturinvesteringar.
Investeringar i transportinfrastruktur kommer att göra Greater Copenhagen till ett internationellt nav och en sammanhängande storstad.
Är det broar över Öresund, en större flygplats, bättre tågförbindelser eller något annat som är viktigast för utvecklingen av Greater Copenhagen?
Borgmästare och regionordföranden från Greater Copenhagen kommer att lägga fram förslag till infrastruktur, men vad kommer transportföredragandena att prioritera?

Deltagare:

16.30-17.30: Greater Copenhagen - Digital världsledande metropol 2030

Moderator: Greater Copenhagens Gigabitgrupp

Digitalisering och smarta lösningar för att göra Greater Copenhagen  till en digital världsledare. För att göra Greater Copenhagen till en digital världsledare krävs att alla har tillgång till god digital infrastruktur, att arbetskraften har rätt digital kompetens och att företagen utvecklar och utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Fram till 2030 kommer ny teknik - t.ex. artificiell intelligens, sensorer och robotar - att utvecklas dramatiskt och ställa högre krav på internethastighet och internettillgång. Det finns därför ett behov av att investera i digital infrastruktur i Greater Copenhagen så att medborgare, företag och offentliga institutioner har god tillgång till internet och mobil uppkoppling både i städer och på landsbygden. Därför tittar vi nu tio år framåt och ser fram emot ett Greater Copenhagen som en digital världsledande metropol år 2030.
Debatten bygger på en ny analys från 2019 som kartlägger framtida scenarier för digitala välfärdslösningar och allmänhetens efterfrågan och behov av digital infrastruktur under de kommande tio åren, som en drivkraft för tillväxt och utveckling i Greater Copenhagen.

Deltagare: