Hoppa till huvudinnehåll

"Förutsättningar för Greater Copenhagens framtida tillväxt - en jämförelse med andra storstadsregioner"

Hög regional BNP, låg arbetslöshet, markanta investeringar i forskning och starka regionala företag är ett uttryck för att Greater Copenhagen idag är en konkurrenskraftig storstadsregion i europeisk jämförelse. När vi jämför storstadsregionen Greater Copenhagen med andra förande europeiska storstadsregioner i kategorin 2–5 miljoner invånare är den enligt många parametrar i topp. Analysen visar att både privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (F&U) i både Sverige och Danmark skapar förutsättningar för utveckling av ny kunskap och ny teknologi. Och det i betydligt högre grad än i andra storstadsregioner. Närheten till konkurrenskraftiga F&U-institutioner kombinerat med god infrastruktur bidrar också till att säkra att Greater Copenhagen attraherar många utländska investeringar, vilket är en viktig förutsättning för framtidens tillväxt.

Samtidigt är både Berlin och Helsingfors starkare än Greater Copenhagen gällande antalet nya utländska investeringar och förmågan att attrahera riskkapital till entreprenörer och till de techbolag som vill skala upp globalt. Det är ett problem, då det är just utländska investeringar och förmågan att attrahera riskkapital som är bestämmande för om de mest produktiva och tillväxtskapande företagen utvecklas just i storstadsregionen Greater Copenhagen eller inte.

Samtidigt är det Stockholmsregionen, och inte Greater Copenhagen, som nu är förande i att attrahera venture capital i Skandinavien.

Utvecklingen i framför allt regionerna kring Berlin och Helsingfors är intressant i ett Greater Copenhagen-perspektiv. De två storstadsregionerna, där den första huvudsakligen var en administrationsstad för 20 år sedan och den andra är placerad en bra bit ifrån de traditionella
tillväxtcentren i Centraleuropa, visar med tydlighet hur konkurrenskraften kan förändras markant över ett årtionde eller två. Förändringen i storstadsregionerna Berlins och Helsingfors konkurrenskraft är en klar påminnelse om att Greater Copenhagens framtida konkurrenskraft är reellt utmanad – både i ett europeiskt som globalt perspektiv. 

Läs hela analysen här [pdf]

Sofi Eriksson (barsel/föräldraledig)
Advisor, Analysis & Data