Hoppa till huvudinnehåll
oresundsbron news oresund
Nyhet

“Glädjande att Trafikverket drar samma slutsats som vi”

mån, 07/01/2024 - 15:39

Sverige och Danmark bör göra en bilateral utredning om transportsystem över Öresund. Det menar Trafikverket i ny rapport. För Greater Copenhagen, som länge arbetat för en sådan utredning, är Trafikverkets slutsats en framgång. I rapporten framhålls också att fler, fasta öresundsförbindelser skulle ha ett stort samhällsvärde. Gränskontrollerna utgör dessutom det just nu största hindret för kapaciteten, menar Trafikverket.

När Trafikverket under måndagen offentliggjorde rapporten ”Kapacitet och redundans för transporter över Öresund” togs den emot mycket positivt av bland annat Greater Copenhagen, som arbetar med frågor om stärkt infrastruktur i regionen. En prioriterad fråga, tydligt framhävd i Greater Copenhagens handlingsplan, är att regeringarna i Danmark och Sverige ska besluta om att initiera en bilateral analys av de framtida behoven av kapacitet och redundans för person och varutransport över Öresund på väg och järnväg.

Det var 2022 som Trafikverket fick i uppdrag av Sveriges regering att analysera kapacitet och redundans över Öresund. Rapporten är nu färdig och i den drar Trafikverket slutsatsen, att Sverige och Danmark bör göra en bilateral utredning om transportsystemen över Öresund. Trafikverket gör alltså samma bedömning som Greater Copenhagen, som hälsar rapporten med glädje. Om utredningen nu kan komma till stånd, betyder det att Greater Copenhagen kan pricka av ännu en viktig fråga som organisationen arbetat med, utöver framgången med det reviderade Öresundsavtalet, som blev färdigt för bara någon månad sedan.

-    Det är glädjande att Trafikverket drar samma slutsats som vi i Greater Copenhagen. Vi ser det som en framgång, för det är mycket väsentligt för regionen att vi kommer vidare i frågan om nya öresundsförbindelser. Jag hoppas att Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson nu tar kontakt med Danmarks transportminister Thomas Danielsen, så att de kan komma igång med den här utredningen så snart som möjligt, säger Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Trafikverkets rapport konstaterar, att det på kort sikt inte är kapacitetsproblem på den nuvarande Öresundsbron som gör frågan om fler fasta förbindelser aktuell. De tre förslag till nya förbindelser som finns, löser heller inte utmaningarna med kapacitet och redundans på ett effektivt sätt. Däremot är nya förbindelser relevanta att överväga, för redundansen, men också för att utökad tillgänglighet och arbetsmarknadsintegration i Greater Copenhagen-regionen har stora samhällsnyttor, konstaterar Trafikverket. Det är också ett välkommet konstaterande för Greater Copenhagen, som arbetar intensivt med att undanröja gränshinder så att det ska bli lättare att ta jobb och anställa på tvärs över Öresund. Men också redundansen är viktig.

-    Redundansen är inte bara viktig för regionen Greater Copenhagen, utan för hela Sverige och Danmark. Ur säkerhetssynpunkt är det alltför sårbart att enbart ha en enda, fast förbindelse, som så många människor och företag är beroende av. Vi måste säkra pendlingen och godstransporterna över Öresund, så att regionen inte stannar av när något händer på den befintliga bron. Det handlar också om att säkra svenskarnas tillgång till Köpenhamns flygplats, säger Lars Gaardhöj, ordförande i Greater Copenhagen.

Trafikverket konstaterar också, att det största kapacitetshindret i järnvägssystemet över Öresund, på kort sikt, är gränskontrollerna.

Läs Trafikverkets rapport ”Kapacitet och redundans för transporter över Öresund”

Läs mer om Greater Copenhagens arbete för en bilateral utredning i Handlingsplanen 2024-25