Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Ministrar signerade Öresundsavtalet mellan Sverige och Danmark

mån, 06/10/2024 - 17:47


Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus var båda på plats för signeringen av det nya Öresundsavtalet, som därmed formellt är i hamn. Greater Copenhagens hårda arbete har gett resultat. Avtalet kommer att förenkla gränspendlingen och är ett viktigt steg för arbetsmarknadsintegrationen över Öresund.

Det var i försommarsolen på Luftkastellet i Malmö som Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S) träffades på måndagen, för att signera det reviderade Öresundsavtalet. Vid mötet deltog också företrädare för bland annat Greater Copenhagen. 

Avtalet reglerar pensioner och skatter för pendlare och arbetsgivare över Öresund. Det tidigare avtalet har blivit föråldrat och Greater Copenhagen har under flera år arbetat för att få till stånd en revidering, inte minst genom den Greater Copenhagen Task Force, där de båda regeringarna ingår. Där ingår även Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, samt Øresundsbro Konsortiet. I början av maj kom beskedet att Sverige och Danmark enats om ett nytt avtal och på måndagen skrevs alltså ministersignaturerna, som tog avtalet i hamn.  

Ambitionen är att avtalet om möjligt ska träda i kraft 2025.

-    Avtalet har stor betydelse för Sverige och Danmark, framför allt för pendlarna. Det är det som gör det så viktigt, att det kommer göra skillnad för människor, i deras vardag. Båda länderna vinner när man river barriärer och bygger en stark region, som skapar tillväxt och utveckling. , sa Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister. 

-    Det är fint att stå här idag och göra något som kommer göra livet lättare för så många som arbetar över Öresund. Vi vill ju ha fler av dem. Vi saknar arbetskraft i Danmark och ser fram emot att få fler som pendlar från Sverige, sa Jeppe Bruus, Danmarks skatteminister.

- Jag är mycket nöjd med att vi från och med idag har ett nytt skatteavtal. Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot att framtidssäkra regionen som en attraktiv metropol för både människor och företag. Att det blir enklare att ta jobb över sundet kommer ha särskilt stor betydelse för de unga i regionen. Jag vill tacka de svenska och danska regeringarna, som har engagerat sig för att skapa ett enklare och mer rättvist skattesystem, säger Lars Gaardhøj, ordförande i Greater Copenhagen och president i Region Hovedstaden.

-    Detta är en historisk dag för samarbetet mellan Danmark och Sverige. Jag är mycket glad över att vårt idoga arbete med frågan nu bär frukt i form av ett nytt skatteavtal. Detta är ett viktigt steg för Öresundsintegrationen, säger Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen och Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Den integrerade arbetsmarknaden över Öresund har en stor ouppfylld potential. Idag pendlar cirka 18.000 personer. När nu det nya avtalet underlättar möjligheten att ta jobb och anställa över Öresund, kommer den siffran stiga. Greater Copenhagen har gjort beräkningar som visar, att insatser som revideringen av avtalet kan generera 1,8 miljarder SEK i samhällsekonomiska vinster.
 
Norden-ministrarna på Greater Copenhagen Task Force-möte
Strax före signeringen av det nya svensk-danska skatteavtalet hölls ett möte i Greater Copenhagen Task Force. Där deltog de svenska och danska ministrarna för nordiskt samarbete Jessika Roswall (M) och Morten Dahlin (V). 

Läs Öresundsavtalet på danska och svenska (dansk version nedanför den svenska i dokumentet).

”Glädje hos Greater Copenhagen och Dansk Industri över besked om nytt Öresundsavtal” 2024-05-06

Bild 1-3:
Jeppe Bruus (S), Danmarks skatteminister och Elisabeth Svantesson (M), Sveriges finansminister, undertecknar Öresundsavtalet.

Bild 4 från vänster:
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad; Charlotte Wrangberg, Sveriges ambassadör till Danmark; Jessika Roswall (M), Sveriges minister för nordiskt samarbete; Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne; Elisabeth Svantesson (M), Sveriges finansminister; Lars Gaardhøj (S), ordförande i Greater Copenhagen samt Regionrådsformand i Region Hovedstaden; Jeppe Bruus (S), Danmarks skatteminister; Morten Dahlin (V), Danmarks minister för nordiskt samarbete; Sophie Hæstorp Andersen (S), Overborgmester Köpenhamns kommun; Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör till Sverige.