Hoppa till huvudinnehåll

"Det finns bättre lösningar för gränsen än ID-kontroller”

ons, 11/30/2022 - 13:58
ID-kontroller med transportöransvar är förödande för arbetsmarknaden och dyrt för Sverige. Dessutom finns bättre lösningar, framhåller Tue David Bak, Managing Director för Greater Copenhagen. En intervju med Sveriges migrationsminister och ett gemensamt uttalande från Greater Copenhagen, Sydsvenska Handelskammaren och Dansk Industri, har satt fart på diskussionen om ID-och gränskontroller igen.

Det var i en intervju i Sydsvenskan, som Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) uttryckte att hon ser behov av skärpta gränskontroller mot Danmark och i vissa fall även ID-kontroller (d.v.s transportöransvar, alltså ID-kontroll på bussar, tåg och färjor över Öresund).

Uttalandet ledde till omedelbara reaktioner. Greater Copenhagens Managing Director Tue David Bak och ordförande Carl Johan Sonesson, tillika regionstyrelseordförande i Region Skåne, gjorde förra veckan ett gemensamt uttalande tillsammans med Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren och Peter Lanng Nielsen, ordförande, DI Hovedstaden.

Tillsammans framhöll de hur stor skada ett återinfört transportöransvar skulle orsaka, framför allt för arbetsmarknaden. Det skulle bli dyrt för Sverige. 2016 kostade de dåvarande ID-kontrollerna 1,5 miljarder svenska kronor i utebliven samhällsekonomisk vinst. ”Jag törs inte tänka på vad det skulle kosta idag”, kommenterade Tue David Bak. Att det skulle stå både dansk och svensk ekonomi dyrt framhöll också Peter Lanng Nielsen, som menar, att beslut om kontroller bör tas av både staterna gemensamt och inte bara av en part på ena sidan Öresund. ID-kontroller skulle förstöra ”allt det jag kämpat för sedan jag tillträdde 2018 när det gäller svensk-dansk arbetsmarknad. Vår vision är snarare att knyta oss tätare till Köpenhamn, till exempel med en Öresundsmetro,” kommenterade Carl Johan Sonesson.

Av uttalandet framgår också, att 2016, när Sverige införde id- och gränskontroller mot Danmark, minskade arbetsmarknaden för malmöbor med 322.000 danska arbetstillfällen (Øresundsinstituttet). Beräkningar från Greater Copenhagen visar att för varje tusental (1.000) arbetslösa skåningar som får jobb i Danmark är det samhällsekonomiska värdet 550 miljoner SEK per år.

Greater Copenhagen har tidigare framhållit att det finns andra lösningar för gränserna, som också vore mer effektiva. Svensk gränspolis framhöll vid ett möte med Greater Copenhagen, att EU:s arbete med att stärka de yttre gränserna, samt införande av så kallade gränsnära kontroller, skulle kunna ersätta dagens gränskontroller. Gränsnära kontroller utreds just nu av regeringen.

Ministerns uttalande och det gemensamma utspelet som följde, har skapat uppmärksamhet och fått igång debatten kring gränskontrollerna igen. Det är bra, menar Tue David Bak:

”Vi i Greater Copenhagen vill gärna ha en dialog med ministern om gränskontrollerna, för att finna de rätta lösningarna, för arbetspendlarna i regionen och för hela Sverige.”

Läs gemensamt uttalande från Greater Copenhagen, Dansk Industri och Sydsvenska Handelskammaren 

Läs "Nya initiativ kan ersätta gränskontrollerna, menar Gränspolisen"