Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

PRESSMEDDELANDE Köpenhamns flygplats genererar 136 miljarder SEK och 23.000 jobb i Greater Copenhagen

mån, 09/26/2022 - 14:45
Ny analys från Greater Copenhagen visar, att Köpenhamns flygplats genererar en samhällsekonomisk vinst på 104,6 miljarder SEK i Region Hovedstaden, 14,9 miljarder SEK för Region Sjælland, 14,4 miljarder för Region Skåne samt 1,8 miljarder SEK för Halland. Det framgår av en ny analys som Greater Copenhagen tagit fram.

Analysen ”Köpenhamns flygplats – motor för tillväxt i regionen” undersöker den samhällsekonomiska vinst och antal arbetsplatser, som flygplatsen genererar på den danska och svenska sidan Öresund. För första gången sätts siffror på regional nivå för den samhällsekonomiska vinsten, som är överraskande hög.

Den största samhällsekonomiska effekten uppstår i Region Hovedstaden, där vinsten är 104,6 miljarder SEK och skapade arbetstillfällen 17.900. För Region Sjælland är vinsten 14,9 miljarder SEK och arbetstillfällena 2.500. 14,4 miljarder SEK och 2.600 arbetstillfällen är siffrorna för Skåne och 1,8 miljarder SEK för Halland.

"Vi har sedan länge vetat att Köpenhamns flygplats har en absolut nyckelroll regionalt i att skapa arbetsplatser, tillväxt och utveckling. Den är väsentlig för turismen, liksom för danska och svenska företag att nå nya kunder, attrahera rätt kompetens och få varor och vetenskap ut på arbetsmarknaden. Det överraskande för mig är hur stor den samhällsekonomiska vinsten är, 104,6 miljarder SEK i Region Hovedstaden och 14,4 miljarder SEK i Region Skåne. Här ger analysen oss viktiga kunskaper för vårt arbete”, säger Tue David Bak, Managing Director vid Greater Copenhagen.

Thomas Woldbye, vd för Köpenhamns flygplats som bidragit med statistik till analysen, säger:

”Köpenhamns flygplats är inte bara en viktig flygplats för Danmark, utan i hög grad också för södra Sverige. Och det är vi glada för att Greater Copenhagen nu har satt siffror på. De svenska passagerarna är också viktiga för att Köpenhamns flygplats ska upprätthålla den roll som skandinavisk hub som den har idag. Vi ska ha ett starkt samarbete över sundet för att styrka flygplatsen som en effektiv och hållbar knutpunkt, som säkrar internationell tillgänglighet för hela Greater Copenhagen.”

Analysen bygger på senaste data, som är från 2019, året före pandemin. Den nuvarande nivån och bidraget till den regionala ekonomin är lägre, på grund av Corona-pandemins efterdyningar. Till eksempel är antalet anställda på flygplatsen just nu cirka 30 procent lägre än 2019.

Grön och konkurrenskraftig

Analysen mäter effekter som uppstår på själva flygplatsen, men också de kringeffekter som uppstår genom företag och anställda med koppling till flygplatsen och som följd av tillgängligheten till flygplatsen.

Analysen jämför också hur Köpenhamns flygplats klarar sig inom den gröna omställningen i förhållande till andra flygplatser i Nordeuropa. Köpenhamns flygplats presterar bra, men andra flygplatser reducerar CO2-utsläppen i snabbare takt.

Köpenhamns flygplats har minskat utsläppen per passagerare väsentligt. Bland jämförbara flygplatser har Köpenhamns flygplats näst lägst utsläpp per passagerare. Men både Hamburgs flygplats och Oslo Gardermoen har en snabbare reduceringstakt av CO2-utsläpp.

Köpenhamns flygplats är billig för flygbolagen att använda. Anledningen till den låga prisnivån är, att Danmark inte har avgifter för passagerare, skatt på flygresor eller avgifter som varierar med flygens klimatpåverkan.

Analysen ger viktiga kunskaper

Citat:

Sophie Hæstorp Andersen (S), borgmästare i Köpenhamns kommun och ordförande för Greater Copenhagen: ”I Köpenhamn och Greater Copenhagen lever vi av öppenhet och samarbete med resten av världen. Köpenhamns flygplats är en avgörande del av detta. Analysen visar, att Köpenhamns flygplats spelar en central roll som generator för investeringar och arbetsplatser i Greater Copenhagen-regionen. Det är vårt mål, att Köpenhamns flygplats ska bli den ledande, gröna internationella huben i Nordeuropa. Det kräver, att flygplatsen ligger i täten för den gröna omställningen och är ännu mer ambitiös än sina nordeuropeiska konkurrenter.”

Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen: ”Det nya som analysen visar är, hur stor aktör Skåne är för flygplatsen. För första gången sätts siffror på den stora effekt Köpenhamns flygplats genererar i arbetstillfällen och samhällsekonomisk vinst för Sydsverige och för hela Sverige. Det blir tydligt hur mycket alla har att vinna på satsningar i Greater Copenhagen-regionen, för att ännu bättre kunna utnyttja den stora fördel vi har av närheten till en internationell flygplats. Nu behövs investeringar i infrastruktur, arbetsmarknad och grön omställning i regionen, det vinner hela Sverige på. Sverige och Danmark bör lära av varandra inom klimat- och investeringsplanering, så även den svenska regeringen borde ha ett stort intresse för det som analysen visar.”

Peter Lanng Nielsen, ordförande för Dansk Industri Hovedstaden: ”Köpenhamns flygplats är av avgörande betydelse för näringslivets tillväxt och utveckling. Inte bara i huvudstaden och Storköpenhamn, utan i hela Danmark. Den direkta tillgången till de stora internationella marknaderna ger näringslivet konkurrensfördelar som man på andra håll i Skandinavien bara kan drömma om. Den nya analysen visar att flygplatsen genererar socioekonomiska effekter på ca. 95,7 miljarder DKK. Det är därför ’big business’ - både för näringslivet och för samhället i stort.”

Karsten Lauritzen, direktör för Dansk Industri Transport:
”Det är absolut nödvändigt att flygplatsen behåller sin position som nav – eller hub – för flyget i Skandinavien och Nordeuropa. Om den positionen utmanas kommer det att kosta särskilt Danmark och Storköpenhamn jobb, välstånd och möjligheter för de människor som varje dag försörjer sig på flygplatsen. Konkurrensen är hård och vi måste säkra, att flygplatsen kan utvecklas och förbli konkurrenskraftig mot flygplatserna i till exempel Hamburg, Berlin och Stockholm. Därför är det också nödvändigt att flygplatsen förblir en attraktiv bas för ett nätverksbolag. Utan ett nätverksbolag är det omöjligt att behålla CPH:s status som nav.”

I analysen kommenterar också flera företag i Greater Copenhagen flygplatsens betydelse för dem.

Läs hela analysen här >>

För mer information:

Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen +45 23 30 25 35

eller presskontakt Sanna Holmqvist +45 31 34 06 76.