Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

SITUATIONEN PÅ DEN DANSKA OCH SVENSKA ARBETSMARKNADEN KRÄVER HANDLING

fre, 01/28/2022 - 14:46
Det är ingen hemlighet att vi lever i en gränsregion med högkonjunktur, låg arbetslöshet och stort behov av arbetskraft. Det har varit den brinnande plattformen för både debatten och det offentliga samtalet i Danmark och Sverige under mycket lång tid. ”Det ikke bare kan, men skal vi gøre bedre”, säger Managing Director i Greater Copenhagen Tue David Bak som aktivt förhåller sig till utmaningarna på den dansk-svenska arbetsmarknaden.

Samtalet handlar ofta om utbud av arbetskraft samt attraktion av arbetskraft från Sydeuropa och tredje land. Visserligen är båda delarna viktiga för framtidens tillväxt, även i den danska delen av Greater Copenhagen där det särskilt råder brist på arbetskraft. Men med det sagt menar jag att det är nödvändigt att nyansera diskussionen. Vi ska bredda vårt fokus och titta på möjligheterna med att rekrytera arbetskraft regionalt. Malmö, Helsingborg och Landskrona ligger alla under en timmes resetid från företag i Hillerød, Køge och Köpenhamn.

Vi ska integrera arbetsmarknaden mellan Danmark och Sverige. För här i kan en stor del av lösningen för att säkra att högkonjunkturen fortsätter in i 2023 och 2024. Vi både kan – och måste – hjälpa hungriga arbetare och arbetsgivare – både i Danmark och i Sverige.

Det är inte svårt att göra kopplingen mellan meddelanden från bl.a. Dansk industri som detta ” Vi står i den grad og mangler folk. Vi har virkelig brug for den arbejdskraft, vi kan få.” och arbetslöshetssiffrorna för Skåne Län från december. De visar på drygt 30 000 arbetslösa, varav ca. 12 000 enbart kommer från Malmö. Det borde vara en självklarhet att arbetstagarnas fria rörlighet flyter över sundet men tyvärr visar siffrorna för arbetspendling de senaste åren att det fortfarande går åt fel håll. Detta trots att det finns ett reelt och stort behov av arbetskraft på båda sidor Öresund.

Det inte bara kan, utan måste vi göra bättre. Därför arbetar vi på Greater Copenhagen med att skapa ramarna för en smidig och integrerad dansk-svensk arbetsmarknad där varken administration eller logistik står i vägen för att ta jobb "på andra sidan".

Vi kommer göra 2022 till året då vi:

Vi ser fram emot att arbeta med arbetsgivare och anställda i både Danmark och Sverige kring dessa tre viktiga målen!

Av: Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen