Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

STORT TACK TILL AVGÅENDE ORDFÖRANDE CARL JOHAN SONESSON FÖR ETT STARKT ÅR

fre, 01/28/2022 - 14:47
I februari tackas Carl Johan Sonesson av som ordförande för Greater Copenhagen. Vi får som tur är fortsatt nytta av Carl Johans starka insats, då han fortsätter i vår styrelse och vårt ordförandeskap under 2022. Med anledning av skiftet ger Carl Johan en status över sitt år som ordförande i Greater Copenhagen samt delar sina visioner för hur vi skapar tillväxt och utveckling under åren framåt i Greater Copenhagen.

2021 var ett år med flera stora händelser och politiska segrar i Greater Copenhagen och samtidigt ett år med fortsatta coronarestriktioner som utmanande det dansk-svenska samarbetet. Vad tar du särskilt med som avgående ordförande för Greater Copenhagen?

 ”Trots coronan lyckades vi nå fram bra till de danska och svenska regeringarna och etablera Greater Copenhagen som en starkare röst för regionen. Receptet var att snabbare reagera på händelser samt de svensk-danska ambassadörskap ur bestyrelsen som skapades för våra fokusområden. Fler än tidigare var därmed engagerade i Greater Copenhagens arbete”.

Hur ska Greater Copenhagen infria sina målsättningar om att skapa tillväxt och utveckling under kommande år?  

 ”Det viktigaste är nu att röja undan de restriktioner som skapats de senaste åren och dessutom fortsätta arbetet med att ta bort fler av de gamla gränshindren. Det är grunden för det viktiga arbetet med att få en helt sömlös gemensam arbetsmarknad. På längre sikt sikt backas det upp av nya förbindelser över Öresund och kortare restider i hela regionen. Den viktigaste framtidsvisionen är den tillväxt som de gröna omställningen av ekonomin kan skapa”.

 Vilken är den största fördelen som samarbetet mellan Danmark och Sverige genom Greater Copenhagen ger Region Skåne?

 ”Det är klart att våra åsikter väger tyngre när de kan backas upp av fyra regioner och 85 kommuner. Men arbetet i Greater Copenhagen öppnar också för mer samarbete över Öresund på andra områden”.