Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Greater Copenhagen deltar på Folkemødet 2021

ons, 06/09/2021 - 13:39
Greater Copenhagen deltar på sommarens stora debattfest med agendasättande politiska samtal inom klimat, infrastruktur och arbetsmarknad. Debatterna streamas online och du anmäler dig på Altingets hemsida.

17. juni kl. 9 - 10:

Stängda gränser som ”the new normal”
- är en integrerad dansk-svensk arbetsmarknad en föråldrad illusion?

Vi tar pulsen på den dansk-svenska arbetsmarknaden efter ett år med stängda gränser och ökad digitalisering.

Den fria rörligheten har alltid varit en avgörande förutsättning för utveckling och tillväxt. Den har fört med sig välstånd, nya idéer och inspiration. Men den fria rörligheten är hotad. Det är den inte bara i fjärran världsdelar men också precis här i Danmark och Sverige. Här verkar den vanligaste lösningen på en tillfällig kris vara att stänga om sig, se till sig och sina egna och stänga gränsen. Men har vi överhuvudtaget behov av den fria rörligheten i framtiden? Och är stängda gränser och gränskontroller inte en nödvändig förutsättning i moderna samhällen?

Corona har lärt oss att vi faktiskt kan arbeta digitalt. Så kan vi inte lika gärna fortsätta med stängda gränser och ställa in oss på att vår gränsöverskridande arbetsmarknad blir en digital arbetsmarknad? Innebär inte bara en dansk-svensk arbetsmarknad krångel, onödiga och administrativt tunga processer? Och är utökade gränskontroller inte en extra nödvändig säkerhet?

Vi at debatten med deltagare från både svenska och danska anhängare och kritiker av en öppen arbetsmarknad samt frågar om vi ska vänja oss vid stängda gränser? Och om vi fortsatt kan lita på att vår gemensamma arbetsmarknad i Norden inte blir förhindrad av utomstående kriser och stängda gränser?

Moderator: Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen

Anmäl dig här

LukkedePanel_nyrød

Kristian Thulesen Dahl - Ordförande, Dansk Folkeparti

Niels Paarup-Petersen - Riksdagsledamot, Centerpartiet (C)

________________________________________________________________________________________________

17. juni kl. 16 - 17

Har tiden sprungit ifrån stora infrastrukturprojekt?

Är det behov av fler stora infrastrukturprojekt eller har hänsyn till klimatet och digital utveckling kommit i kapp dessa anläggningsprojekt? 

De senaste 40 åren har bjudit på flera större infrastrukturprojekt i Greater Copenhagen: Storebæltsbroen, Öresundsbron och nu Fehmarn-förbindelsen. Den bakomliggande tanken verkar ha varit att förbinda de nordiska länderna med resten av Europa. Den missionen är snart uppnådd men har vi ett reelt behov av fler stora infrastrukturprojekt eller har hänsyn till klimatet och den digitala utvecklingen kommit i kapp de stora anläggningsprojekten? 

Vill vi även i framtiden se samma mängd av exotiska varor skickas till Europa? Och har den digitala utvecklingen gjort behovet av att förflytta människor från en del av världen till en annan blivit mindre? Och kan drönare, självkörande fartyg och andra digitala teknologier ersätta behovet av nya broar, vägar och tunnlar?

Eller har nya infrastrukturprojekt en avgörande betydelse för uppkopplingen till det kontinentala Europa så att vi säkrar att Greater Copenhagen och resten av Norden inte slutar som ett periferiområde, avkopplat från utveckling? 

Moderator: Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen

Anmäl dig här

Mogens Fosgerau
Professor och trafikforskare DTU

Andreas Egense
Avdelningsledare, Vejdirektoratet

InfraPanel_ny

________________________________________________________________________________________________

18.juni kl. 13 - 14

Act local, think global
- medborgare, lokala företag och kommuner i lokala gemenskaper för den gröna omställningen

Danskarna och svenskarna ska engageras i den gröna omställningen med nya och smarta energilösningar när det kommer till framtidens städer, bostäder och bebyggelse.

Klimatkrisen är global men lösningarna kan mycket väl finnas lokalt – eller i nya former av samarbeten mellan kommuner, företag och medborgare. Hur engagerar vi både vanliga människor och företag i den gröna omställningen så att lösningar hittas? Och hur kan vi nyttja kommuners och regioners stora muskler för att stärka den gröna omställningen och skapa tillväxt?

Greater Copenhagen Green är den politiska riktningen för arbetet med grön tillväxt mellan Danmark och Sverige. Här utstakas den gemensamma politiska riktningen och gör det möjligt för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner i Sydsverige och Östdanmark att tillvara ta gemensamma intressen, bidra till den lokala gröna omställningen och utnyttja kommande års gröna miljardinvesteringar till att öka tillväxt och jobbskapande.

Mot bakgrund av Greater Copenhagens nylanserade initiativ, ”Innovationshub för Intelligenta och Flexibla Energilösningar i Greater Copenhagen”, kommer detta arrangemang fråga två borgmästare, en professor från DTU och experter på framtidens teknologi och byggande om hur kommuner, regioner, medborgare och företag tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för grön omställning i Greater Copenhagen-regionen?

Moderator: Tanja Nyrup, chefredaktör, Ugebladet Mandag Morgen

Anmäl dig här

Benedikte Kjær
Borgmästare, Helsingörs Kommun

Steen Christiansen
Borgmästare, Albertslunds Kommun

Jacob Østergaard
Professor och centerledare, DTU

KlimaPanel_ny-1

GreaterCoPENHAGEN_Logo_Orange_RGB

 

Logo Folkemødet_2021_cmyk_POS_S

 

 

fm_logo