Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Region Skånes ordförande i Greater Copenhagen 2021

tors, 12/10/2020 - 13:10
Idag blev det klart att Region Skåne tar över som ny ordförande i Greater Copenhagen efter Region Själland. Det blir Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, som leder styrelsearbetet under 2021.

I samarbetet inom Greater Copenhagen har viktiga överenskommelser om frågor som rör den gemensamma infrastrukturen, arbetsmarknaden och den gröna dagordningen hittills nåtts. Under Region Skånes ordförandeskap kommer fokus ligga på att arbeta vidare med dessa frågor och skapa konkreta resultat som påverkar utvecklingen i en positiv riktning.

”Regionerna och kommunerna i Greater Copenhagen har redan ett starkt samarbete, men för att ta nästa steg behöver även nationell nivå i både Sverige och Danmark engageras mer. Under mitt ordförandeskap kommer vi därför att arbeta för att höja uppmärksamheten nationellt och tillsammans skapa bättre förutsättningar för vår gemensamma gränsöverskridande region. Det gäller särskilt frågan om att undvika framtida gränsstängningar som får direkt påverkan för arbetsmarknadsintegrationen, men det gäller även behovet av förbättrad infrastruktur,” säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande Region Skåne.

Att Region Skåne tar över ordförandeskapet efter Region Själland, som lett årets arbete genom Regionrådsformand Heino Knudsen (S),innebär även att utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts ska leda arbetet på tjänstemannanivå på tvärs över Öresund.

”Det ska bli spännande att få leda arbetet med att tydliggöra möjligheterna för ökad integration och tillväxt, så att båda våra regeringar inser och nyttjar den potential som finns i vår gemensamma region,” säger Ulrika Geeraedts.

För ytterligare information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M), regionråd och regionstyrelsens ordförande: carljohan.sonesson@skane.se, +46 (0)705-08 32 33
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör: ulrika.geeraedts@skane.se, +46 (0)44-309 32 06