Hoppa till huvudinnehåll

"Varför pendlar inte fler över Öresund?"

51 procent av de tillfrågade personerna i Malmö-området, Lund och Helsingborg ser det som osannolikt att de skulle söka ett jobb på andra sidan Öresund. De främsta orsakerna är att de anser att det är för långt att pendla, att man är nöjd med sitt nuvarande arbete samt att pendlingen är för dyr. Det visar en enkätundersökning från Greater Copenhagen där 650 personer i Skåne, som ej arbetspendlar till Danmark idag och är bosatta högst en timmes restid från ett arbete på andra sidan Öresund, har tillfrågats om deras syn på att jobba i Danmark.

Medan över hälften av de tillfrågade personerna i Skåne ser det som osannolikt att söka jobb i Danmark, anser 17 procent att det är sannolikt att de skulle göra det. Bland dessa är andelen är högre bland män än kvinnor, med 21 respektive 13 procent.

Viljan att arbetspendla till Danmark bland de tillfråga personerna i Skåne är särskilt låg bland de mellan 50-64 år, där 74 procent uppger att det är osannolikt att de skulle söka ett jobb på andra sidan Öresund. Enbart 8 procent har uppgett att det är sannolikt. Övriga respondenter har uppgett svarsalternativet “varken eller”. För personer mellan 16-34 år är det inte lika främmande att söka jobb i Danmark. I denna grupp uppger 36 procent att det är osannoikt, medan 27 procent menar att det är sannolikt.

De skåningar som inte ser det som en möjlighet att söka jobb på andra sidan Öresund uppger att det framför allt är på grund av att restiden är för lång samt att de är nöjda med sitt nuvarande arbete. Att pendlingen är för dyr, att det känns komplicerat att arbeta i ett annat land och att det finns en språkbarriär lyfts också fram som orsaker till att man inte övervägt att söka jobb i Danmark. Kortare restid, billigare pendling och fler avgångar med kollektivtrafiken är också viktiga faktorer för att pendlingsviljan ska öka, visar enkäten.

Det som lockar med jobb i Danmark är framför allt möjligheten till högre lön, vilket dels förklaras av en generellt högre lönenivå, dels av dagens stora valutaskillnad där den rekordlåga svenska kronan ger svenskar som arbetar i Danmark en valutavinst. Även möjligheten att arbeta i en internationell miljö samt fler spännande jobb gör att man överväger jobb på andra sidan Öresund.

Geografiskt sett är andelen som övervägt att söka jobb i Danmark högst i Malmö, och lägst i Malmös kranskommuner Staffanstorp, Burlöv, Vellinge och Svedala. I Malmö har 19 procent övervägt att söka jobb i Danmark, medan samma andel i kranskommunerna är 12 procent.

Läs rapporten "Varför pendlar inte fler över Öresund?" här.

Sofi Eriksson (barsel/föräldraledig)
Advisor, Analysis & Data