Hoppa till huvudinnehåll
31 Oct 2023 10:41

Foto: News Öresund

Den svenska regeringen vill göra det lättare att ta beslut om införande av ID-kontroller med transportöransvar. Det är innebörden av ett nytt lagförslag, som varit ute på remiss. Greater Copenhagen har lämnat in ett yttrande och säger nej till förslaget.

30 Oct 2023 14:41

Tillsammans med Helsingborg Stad och Öresundskraft AB bjuder Energy Innovation Hub Greater Copenhagen in till en dag med fokus på Carbon Capture and Storage/Utilization: hur Greater Copenhagen formar framtiden för denna nya industri och insatserna för att minska koldioxidutsläppen samtidigt som man skapar nya affärsmodeller, teknik och samarbete i Greater Copenhagen-området.

Konferensen samlar beslutsfattare, branschexperter och tankeledare på Helsingborgs toppmoderna innovationshub RECOLAB i Oceanhamnen i Helsingborg. Det slutliga programmet håller på att färdigställas.

27 Oct 2023 10:49

Foto: News Öresund

Greater Copenhagen välkomnar beslutet från Sveriges regering om investeringar i järnvägen i Sydsverige. 
-    Vi är glada att regeringen har lyssnat på oss. Men de nya spåren måste bli klara tidigare än år 2040, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Greater Copenhagen.

Det var ett välkommet besked från Sveriges regering: det blir bland annat två nya järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm samt investeringar i järnvägen i och runt Malmö C. 

12 Oct 2023 13:49

Kollektivtrafikresenärer, tågtransportörer och näringsliv skulle bli lidande. Förseningar i tågtrafiken och förlängda restider skulle få stora ekonomiska konsekvenser. I ett yttrande avstyrker Greater Copenhagen Sveriges nya lagförslag om ID-kontroller.

Sveriges regering har lagt ett förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige, alltså det som också kallas ID-kontroller med transportöransvar (och inte är detsamma som de nuvarande gränskontrollerna mot Sverige).

03 Oct 2023 15:13

(Bild från mötet i Greater Copenhagen Task Force i januari 2023).

Thomas Danielsen, Danmarks transportminister, Louise Schack Elholm och Jessika Roswall, Danmarks respektive Sveriges ministrar för nordiskt samarbete, kommer alla tre till Greater Copenhagen Task Force-möte den 10 oktober. Temat för mötet är ”mobilitet som förutsättning för tillväxt."