Hoppa till huvudinnehåll
30 Jan 2023 17:26

Greater Copenhagen bjuder in till ett dialogmöte om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i den lokala hälso- och sjukvården.

I både Sverige och Danmark har den lokala hälso- och sjukvården tagit ett större ansvar för befolkningens hälsa. Man måste fokusera mer på en förebyggande filosofi snarare än på sjukhusvård, och man måste anstränga sig mer för att integrera hälsan i äldreomsorgen, sysselsättningsinitiativ, daghem och skolor.

29 Sep 2021 13:56
Har du eller känner du till ett innovativt projekt inom grön, sund och hållbar stadsutveckling? Är du en kommun eller region i Greater Copenhagen, kanske känner du till ett företag, eller en start-up som samarbetat med offentlig verksamhet? Vill du få coaching kring kommersialisering och tillgång till nästa sommars största happening inom innovation?