Hoppa till huvudinnehåll
03 Sep 2021 13:53
PRESSEMEDDELANDA - 3. september 2021 kl. 10:17Bristen på arbetskraft är en brinnande fråga i Danmark, och arbetslösheten är ett reellt problem i södra Sverige. Ett närmare samarbete mellan Danmark och Sverige för att skapa enklare och mer flexibla förutsättningar för arbetspendlare är en stor del av en lösning som kan gynna efterfrågan på arbetskraft i Östdanmark och göra utbudet på arbeten större för personer i södra Sverige. Detta är en av slutsatserna efter det dansk-svenska ministermötet kring hur samarbetet i Greater Copenhagen kan omstartas.
12 Feb 2021 13:21
Skatteregler, krav på att fysiskt vara på plats i Sverige under Coronanedstägningar och onödigt administrativt får danskar att överväga om de ska fortsätta arbeta i Sverige eller om de ska säga upp sig. Lösningen behöver inte vara så svår: Lätta på kraven gällande fysisk närvaro i Sverige under en pandemi. Men knappt ett år efter pandemins start har inga lösning kommit på plats.